1 – Thanh toán qua ZaloPay

2 – Thanh toán chuyển khoản ngân hàng .

3 – Thanh toán tiền mặt ( chỉ áp dụng cho KH đã đặt hàng của Npflower từ 2 đơn và áp dụng cho KH mới nhận hoa thanh toán tại cửa hàng.

Lưu ý : Khách hàng thanh toán qua ZaloPay hoặc chuyển khoản ngân hàng NỘI DUNG LÀ: tên và mã sản phẩm